Bijeenkomst 75 jarig bestaan Raad van Kerken Arnhem.
Koepelkerk
11 nov
13:00
Koepelkerk
11 nov
13:00

Kerkdienst Bijeenkomst 75 jarig bestaan Raad van Kerken Arnhem.

Met gebedsviering door Reverend Dorienke de Vries en Pastoor Rudolf Scheltinga m.m.v. Nomen Nescio o.l.v. Marja Stoter.

75 jaar Raad van Kerken - Duurzaamheid en Leven ná de Groei

Viering van het 75-jarig jubileum van de Raad van Kerken Arnhem

De Raad van Kerken Arnhem werd in 1948 opgericht en zij bestaat nu 75 jaar. Dit willen wij graag met u vieren en in dankbaarheid gedenken. Voor deze jubileumbijeenkomst is een actueel thema gekozen: ‘Duurzaamheid en Leven ná de Groei’.

U bent van harte uitgenodigd om dit bij te wonen.

De bijeenkomst vind plaats op zaterdag 11 november van 13.00 tot 17.00 uur in de Koepelkerk in Arnhem. Het programma is als volgt:

  • Inloop
  • Welkom door de voorzitter van de Raad van Kerken Arnhem
  • Lezing van dr. Matthias Olthaar van de Stichting ‘Genoeg om te leven’. Matthias Olthaar is lector ‘Green Economics & Process Optimization’ aan de NHL Stenden Hogeschool. De lezing is op basis van het boek ‘Er is leven na de groei’ onder redactie van Paul Scheldering. Het boek zal in de pauze te koop zijn.
  • Gesprek over de lezing en ruimte voor (ook ongemakkelijke) vragen
  • Koffie / thee en een infomarkt met kraampjes van diverse 'groene' organisaties in Arnhem
  • Viering met medewerking van het koor ‘Nomen Nescio’ uit Arnhem
  • Dank- en slotwoord door de voorzitter
  • Gelegenheid om na te praten met ‘groene’ hapjes en drankjes

Aanmelding voor de bijeenkomst graag via: raadvankerkenarnhem75@gmail.com

© 2023 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid
Website realisatie: Pixel Creation