Van mensen houden

Samenzijn 

Als gemeente willen we Jezus volgen. Hij staat centraal bij alles wat we doen en meemaken. Als jij het net als ons fijn en nodig vindt om bij een groep te horen dan heeft de kerk dus iets heel unieks: Jezus Christus. In de Koepelkerk geloven we dat Jezus degene is die ons samenbindt. Hij geeft ons wat we nodig hebben en is altijd voor mensen beschikbaar. Daarom hebben we de missie van onze kerk afgeleid uit de Bijbel: uit genade God groot maken, Jezus volgen en verkondigen. In onze gebeden spreken we ons verlangen en onze verwachting uit naar God. We geloven dat de Geest van God nieuwe mensen van ons wil maken. In elkaar mogen we daardoor iets van Jezus gaan herkennen en zijn liefde laten zien. Dat willen we doen door aandacht te hebben voor elkaar en zorg te hebben voor de wereld en de mensen om ons heen.

  • Wil je eens kennismaken? > bezoek een dienst of stuur een e-mail naar dominee@koepelkerk.nl.
  • Wil je lid worden? > stuur een bericht naar scriba@koepelkerk.nl.

Meedoen? 

Onze gemeente moedigt je aan om ten volle deel te nemen aan het leven: op de plek waar je woont, werkt of studeert. Als je verbonden bent met de mensen om je heen, kun je maar zo geraakt zijn door wat je meemaakt: Arnhemmers in eenzaamheid en armoede, buren of collega’s met levensvragen of geestelijke nood. We bieden geen gemakkelijke oplossingen, maar willen ons vanuit onze eigen onmacht en kwetsbaarheid verbinden met hen die tekorten ervaren. Hierbij geloven we dat we met elkaar veel hebben gekregen: om door te geven en ook om via anderen zelf te ontvangen.

  • bidden voor de stad? > naar Gebedskalender 
  • een bijdrage leveren? > stuur een bericht naar onze stadswerker, Wim Bos via stadswerker@koepelkerk.nl

Hulp nodig? 

Een mens kan op verschillende manieren praktisch knel zitten. Zo kan het zijn dat jij of mensen om je heen in de financiële problemen zijn gekomen. We weten dat het dan soms moeilijk is om hulp te vragen. Als kerk willen we van harte delen in wat we zelf eerst hebben ontvangen. Waar mogelijk ondersteunen we je dus graag. En anders kunnen we adviseren of bruggen slaan naar andere hulpverlenende instanties. Neem gerust contact met ons op voor hulp of advies.

  • stadswerker@koepelkerk.nl
  • diaconie@koepelkerk.nl

Meer informatie nodig?

Neem dan contact op met de koster/beheerder van de koepelkerk via koster@koepelkerk.nl of met de dominee via dominee@koepelkerk.nl.

Neem contact op!
© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation