Disclaimer

Begripsomschrijving van deze website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website/webwinkel aanwezige inhoud
  • (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal.

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website
Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door de Koepelkerk met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt de Koepelkerk geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

De Koepelkerk is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de Koepelkerk. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Meer informatie?

Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.

De Koepelkerk is aangesloten bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation