Privacybeleid

De Koepelkerk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze gegevens worden opgenomen op verschillende plaatsen;

  • in de databases van deze website
  • voor online nieuwsbrieven in de database van MailChimp
  • voor betalingen via de website in de database van Mollie

De opslag van persoonsgegevens betreft de persoonsgegevens van de kerkleden. Het vastleggen van persoonsgegevens geldt voor leden van onze gemeente. Als je lid wordt van onze gemeente geef je toestemming voor dataopslag door het verstrekken van de gegevens aan onze kerk. 

Toepasseljkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie
  • data verkregen naar aanleiding van je bezoek en het gebruik van onze website

Verwerking persoonsgegevens van kerkleden

Lid worden van onze gemeente? Als je lid wil worden van onze gemeente maak je eerst een account aan op onze website. Je lidmaatschapsverzoek wordt bekeken door een ouderling of een voorganger van onze gemeente. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat je wordt gevraagd je te laten dopen of om een (openbare) geloofsbelijdenis af te leggen. Je persoonlijke gegevens worden op dat moment ingeschreven in de website en je ontvangt een lidnummer van het kerkelijk bureau. Met dit lidnummer kun je een account aanvragen op Mijn Koepelkerk, de achterinlog omgeving van de website van de Koepelkerk. Je accountaanvraag op Mijn Koepelkerk wordt beoordeeld door de beheerder van de website. Nadat je account is goedgekeurd ontvang je hiervan bericht per e-mail. Middels het opgegeven lidnummer worden je persoonlijke gegevens vanuit gekoppeld met je account op Mijn Koepelkerk. Ook de relatie tussen gezinsleden is vastgelegd en wordt uitgelezen op de website.

Kerkelijke ledenadministratie

Persoonlijke informatie van kerkleden wordt vastgelegd in de back-end van de website. De website functioneert hiermee als ledenadministratiesysteem. Wil je weten welke gegevens wij vasteleggen? Download hier het overzicht.

Verwerking van persoonsgegevens van niet-leden

Naast de leden- en donateursadministratie welke wordt bijgehouden worden in sommige gevallen ook persoonsgegevens van andere relaties vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief, voor een cursus of training of voor bijv. voor jongerenactiviteiten zoals Club United of Connected, of (als vrijwilliger) bij een van onze activiteiten betrokken is, maar geen lid of donateur zijn. 
Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, en wanneer u zich aanmeldt als lid, gastlid of als vrijwilliger. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. 
Financiële data en persoonsgegevens  worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

Uitzending kerkdiensten

De Koepelkerk is een kerkelijke gemeente in het hart van Arnhem. De kerkdiensten van de Koepelkerk worden gestreamd en en uitgezonden via ons YouTube kanaal. Elke zondag kijken veel mensen naar deze uitzendingen. Wij begrijpen dat u er bezwaar tegen kunt hebben dat u daarbij ongevraagd in beeld komt. Toch kunnen wij dit niet geheel voorkomen. Het uitdragen van de boodschap (de verkondiging van het evangelie) vinden wij zwaarder wegen dan de privacy van individuele bezoekers van uw kerkdiensten. De diensten kunnen teruggeluisterd worden; dit zijn geluidsbestanden. De beelden worden dus niet bewaard maar wij kunnen niet voorkomen dat uitgezonden materiaal door derden wordt opgeslagen; hiervoor dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Onder de Koepel – digitale nieuwsbrief

Voor leden die een account hebben aangemaakt op Mijn Koepel geldt dat zeij de mogelijkheid hebben om zich int e schrijven voor de digitale nieuwsbrief ‘Onder de Koepel’. 

De Koepelkerk maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van MailChimp. MailChimp is een online nieuwsbriefsysteem waarin statistieken worden bijgehouden. Via ons MailChimp account wordt inzicht verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan de Koepelkerk haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. 

Wil je geen Onder de Koepel meer ontvangen? Dan kun je je op elk moment afmelden door een mail te sturen naar communicatie@koepelkerk.nl. Ook kun jezelf uitschrijven door op de afmeldlink in de footer van Onder de Koepel te klikken.

Cookies op onze website

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. De Koepelkerk gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij De Koepelkerk geen cookies ontvangt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt wijzigingen telefonisch doorgeven aan het kerkelijk bureau, zij verzorgen de ledenadministratie van Koepelkerk | administratie@koepelkerk.nl | +31 26 3511921
Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. De Koepelkerk is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de Koepelkerk.

Nog vragen?

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy policy van de Koepelkerk, dan kunt je contact met ons opnemen. Onze webmaster (kies communicatie in het formulier) helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy policy nodig mochten zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation