Diaconie

Wij leven van de liefde van onze Heer Jezus. Zijn liefde krijgt in onze gemeente ook handen en voeten. We willen naar elkaar omzien, zodat niemand binnen de gemeente ongetroost leeft. Ook willen we van Jezus’ liefde uitdelen in de wereld waar we leven, met woorden en daden.

Daarom kent onze gemeente Koepels: kleine groepen van mensen die naar elkaar omzien, zich verantwoordelijk voelen voor de ander en voor elkaar zorgen. Ieder gemeentelid is aangesloten bij een Koepel.

Het diaconaal team ondersteunt deze onderlinge zorg van de koepels. We doen dit door:

  • Koepelwerkers toe te rusten
  • Hulp te bieden wanneer de koepel dit niet (voldoende) kan
  • Kerkraad en bestuur te adviseren over de zorg in de gemeente
  • Geld te beheren en uit te geven voor hulp in en buiten de gemeente

Ben je eenzaam? Heb je te maken met schulden of de gevolgen van een scheiding? Verlies van werk of ziekte van jezelf of iemand in je omgeving? Zit je op de een of andere manier klem? Aarzel niet en zoek contact!

Contact

Diaconaal team | diaconie@koepelkerk.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation