Kerkdienst NGK Arnhem-Koepelkerk
Koepelkerk
04 feb
10:00
Koepelkerk
04 feb
10:00

Kerkdienst Kerkdienst NGK Arnhem-Koepelkerk

Welkom in deze kerkdienst waarin ds. Cornelis Hamstra voor zal gaan. Tijdens de dienst zal de Heilige Doop worden bediend. Ook zal er door één van de leden geloofsbelijdenis worden afgelegd.

Welkom in deze dienst waarin ds. Cornelis Hamstra voor zal gaan. Tijdens de dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan een kind uit de gemeente. Daarnaast zal er ook iemand uit de gemeente geloofsbelijdenis afleggen. 

Er is kinderbijbelklas voor groep 5-8

De collecte is bestemd voor Buddy to Buddy.

Aansluitend aan de dienst is er een korte gemeentevergadering over het beroepen van 2 voorgangers. De kerkenraad heeft het verlangen om ds. Klaas de Vries van de Tituskapel te Amsterdam en kandidaat Laurens Odding uit Arnhem beiden te beroepen. De gemeente wordt gevraagd om middels een stemming aan te geven of ze dit voornemen steunen. Afgelopen woensdag is daarover een informatieavond geweest. Gemeenteleden kunnen desgewenst deze vergadering terugkijken via de link in het agenda item in Scipio. 

De gemeentevergadering is voor gemeenteleden online te volgen via de link in het agenda item in Scipio. 

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation