Kerk met Stip

Sinds juni 2013 is de Koepelkerk een ‘Kerk met Stip’. Een Kerk met Stip is een laagdrempelige, gastvrije plekwaar men echte belangstelling heeft voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.

Geestelijk en sociaal krijgen ze er onderdak. De Koepelkerk wil zo’n dak bieden, in een geest niet van veroordeling of angst, maar van liefde en vrijheid.

Ex-gedetineerden

Elk jaar keren er ruim 600 mensen uit de gevangenis terug in Arnhem. Velen van hen hebben de kerkdiensten in de bajes bezocht, maar daarbuiten verdwijnen ze snel uit beeld. De drempel naar een kerkdienst buiten de muren is te hoog. Maar een kerk is meer dan de zondagse bijeenkomst. Daarom heeft de Koepelkerk een poule van maatjes, die kunnen optrekken met ex-gedetineerden. Tot nu toe is daar slechts incidenteel een beroep op gedaan. In de toekomst zal dat hopelijk vaker gebeuren. Wie een speciale verantwoordelijkheid voelt voor ex-gedetineerden en hen met tijd, aandacht, gebed en geduld wil dienen, is van harte welkom in de maatjesgroep.

Contact voor ex-gedetineerden | Kerk met Stip

Kerk met Stip | stip@koepelkerk.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation