De regenboogvlag op 11 oktober

De regenboogvlag op 11 oktober

Op vergadering van het bestuursteam kwam de vraag aan de orde of de regenboogvlag uitgehangen zal worden op 11 oktober. Dat is de dag die als Coming-Out Day bekend staat. We hebben besloten dat dat wel gaat gebeuren. We willen dat graag toelichten We willen laten zien dat iedereen hier welkom is, ongeacht geaardheid, ras, sekse of […]

Op vergadering van het bestuursteam kwam de vraag aan de orde of de regenboogvlag uitgehangen zal worden op 11 oktober. Dat is de dag die als Coming-Out Day bekend staat. We hebben besloten dat dat wel gaat gebeuren.

We willen dat graag toelichten

We willen laten zien dat iedereen hier welkom is, ongeacht geaardheid, ras, sekse of afkomst, dus ook de mensen van de LHBTIQ+-gemeenschap. Onze Verlosser, Jezus Christus, die niemand afwees, is de enige weg tot God. Dat evangelie is er voor iedereen. Ja, ook in onze kerk denken we verschillend over gender, seksualiteit etc.. We doen dus niet of alles kan en we op elke vraag al een eenduidig antwoord hebben. De veelkleurigheid in opvattingen onder christenen over de levensvragen die aan de orde zijn in de LHBTIQ+-gemeenschap is even groot als de veelkleurigheid in de regenboogvlag. En dat is ook het geval in onze kerk. Niet elk kerklid onderschrijft het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Anderen denken daar wel positief over.  Laten we vooral niet vergeten dat ook christenen deel uitmaken van de LHBTIQ+-gemeenschap, dus ook leden van onze kerk. Het zouden er wel eens meer kunnen zijn, dan we weten. Intern betekent dit dat we zorgvuldig en fijngevoelig met elkaar moeten omgaan. Extern trouwens ook,  nog meer zelfs. Met de beste bedoelingen kunnen we het evangelie behoorlijk in de weg staan. Dat geldt voor iedereen.  

Toch: de huidige cultuur vraagt om een antwoord. Ons antwoord begint bij het welkom voor iedereen. Wij willen niemand afwijzen om zijn of haar geaardheid. Wij zoeken die antwoorden bij het licht van Gods Woord. Gastvrijheid is zo’n antwoord dat we de bijbel vinden. Gastvrijheid betekent ook veiligheid. Helaas was juist die veiligheid in het nabije en verre verleden er vaak niet, ook niet in de kerk, integendeel. Daarom hangt de vlag er op dagen als a.s. dinsdag. 

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation