Doe je mee aan de Arnhemse Week van gebed 2021?

Doe je mee aan de Arnhemse Week van gebed 2021?

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. In Arnhem willen we in de week van 17 t/m 24 januari 2021 hieraan van harte meedoen.

Treuren en hopen

Vergelijkingen gaan altijd ergens mank, maar je zou in deze tijd eens kunnen denken aan het Joodse volk in ballingschap. Jeruzalem was ver weg… ‘Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion’ (Psalm 137). Voor hen die nu niet op zondag naar de kerk kunnen of willen, mogelijk een herkenbaar gevoelen. In die tijd klonk daar tegelijk ook de oproep: ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei’ (Jeremia 29:4-7). Ruimte voor gebed en daden van hoop, naast ruimte voor treuren en verlangen.

Voor een beeldscherm zittend, kijkend naar een online-viering, is misschien wel de ‘rivier van Babel’ waar veel Arnhemse gelovigen zich bij terugvinden. We missen gangbare vormen en persoonlijk contact waar we zo’n behoefte aan hebben en we maken ons zorgen om anderen of om onszelf. We weten dat internet voor sommigen onder ons zelfs ook onbereikbaar is. Kunnen we in ons hart -naast de ruimte voor gemis, vertwijfeling en rouw- iets anders toelaten? Tranen hebben ruimte nodig. En ook, Jeremia nasprekend, hoopvolle daden die bloei brengen. Hoe we het allemaal ook ervaren en wat we er allemaal ook van vinden… Bid tot de Heer voor de stad. Laten we dat doen. Op de plekken en met de middelen die we hebben gekregen.

Gedeeld verlangen

Er is een groot gedeeld verlangen bij veel Arnhemse christenen om juist nu te bidden. Vanuit dat verlangen hebben we weer de organisatie van de Week van gebed opgezet. Na een oecumenische viering op zondag 17 januari worden elke dag gebedsuren ingepland. In en vanuit verschillende Arnhemse kerken. Vieringen en gebedsuren zijn vrijwel allemaal online te volgen. Voor de technische ondersteuning, het zogenaamde live-streamen en de website, zijn twee mensen hard aan de slag geweest: Henri van Raalte van Buurtkerk Geitenkamp en Levien Boes van Hemelsbreed. Fijn dat deze ‘pioniers’ het online-pad zo toegankelijk mogelijk hebben gemaakt. Dankbaar maken we gebruik van de technieken die ons gegeven zijn! Meedoen aan de Week van gebed is op verschillende manieren en tijdstippen mogelijk. Bij enkele gebedsuren kan men fysiek aanwezig zijn, op bijna alle momenten is er de mogelijkheid om online in te schakelen. Dat kan via de speciaal hiervoor ingerichte website:

www.weekvangebedarnhem.nl

Online-kerkshoppen is deze week sowieso toegestaan! Op deze site staat de agenda met alle vieringen en gebedsuren en hier worden eventuele wijzigingen ook in aangegeven. Wijs om dit in de gaten te houden, zeker in deze tijd. Wanneer het mogelijk is om ergens lijfelijk aanwezig te zijn, staat dit ook vermeld op deze site.

Thema

Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt. Per dag in de Week van gebed zal een gedeelte van Johannes 15 centraal staan, zo is de week onderverdeeld in deelthema’s.

Schema

(wijzigingen voorbehouden)

Zondag17 jan10:30 uoecumen. vieringProtestantse Gemeente Arnhemalleen online*
20:00 ugebedsuurBaptistengemeente OntmoetingWassenaarweg 5   ***
Maandag 18 jan20:00 ugebedsuurAnglican church &Oud katholieke kerkAdolf van Nieuwenaarlaan 3*
Dinsdag19 jan20:00 ugebedsuurPG Schaarsbergen & SpringLevendalleen online*
Woensdag20 jan20:00 ugebedsuurStadsklooster Arnhemalleen online*
Donderdag21 jan9:00 ugebedsuurChristengemeenschapBrugstraat 5   ***
20:00 ugebedsuurC3 RiversHonigkamp 25*
Vrijdag22 jan12:30 ugebedCoventrygebed, Waalse kerkGasthuisstraat 1*
17:00 uvespersAbdij Koningsoordalleen online*
20:00 ugebedsuurKruiskerkalleen online*
Zaterdag23 jan12:00 ueucharistievieringRK parochie Sint EusebiusSteenstraat 7*
20:00 ugebedsuurFiladelfiagemeenteCallunastraat 6*
Zondag24 jan10:15 uoecumen. vieringLucaskerk, Parkstraatgemeente & PG Arnhem-zuidalleen online*
live-streaming via: www.weekvangebedarnhem.nl
** aanmelden via: ontmoeting@weekvangebedarnhem.nl
*** aanmelden via: johanneskapel@weekvangebedarnhem.nl

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt landelijk voorbereid door MissieNederland en de Raad van Kerken. www.weekvangebed.nl.

In Arnhem nemen individuele kerken, aangesloten bij Raad van kerken of Hart voor Arnhem, de organisatie en verantwoordelijkheid voor het gebedsmoment op de eigen locatie. www.weekvangebedarnhem.nl

We zien uit naar weer een fijne Week van gebed! Zet u de data vast in de agenda’s?

Namens Raad van kerken & Hart voor Arnhem,

Hartelijke groet,

Johannes Kon & Wim Bos

info@weekvangebedarnhem.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation