Fusie GKV en NGK – Koepelkerk en Kruiskerk

Fusie GKV en NGK – Koepelkerk en Kruiskerk

Op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerken samen verder als één kerkverband: de Nederlandse Gereformeerde Kerken. In verschillende media was daarover al te lezen.

Landelijk is aan het samengaan een lange periode van kennismaking en verwerking van wat in het verleden plaatsvond vooraf gegaan. Op de website onderweg naar 1 kerk is een vracht aan informatie te vinden over het hele proces van samenwerking.
Als kerkenraad zijn we blij met het samengaan. Het is mooi om een hernieuwde eenheid te ervaren, zeker als je je realiseert hoe vaak in de geschiedenis van ons kerkverband het verleden sprake was van onenigheid en splitsingen. Met het weer samengaan van onze kerken geven we een mooi signaal af, dat het vieren waard is.

We zijn op verschillende niveaus bezig met de eenwording. De classis Arnhem wordt vervangen door een regio Arnhem, waarin alle NGK’s (inclusief de huidige GKV’s) in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Apeldoorn en de Achterhoek met elkaar verbonden zijn.

Vanuit het nieuwe kerkverband is opgeroepen om op zondag 14 mei a.s. aandacht te besteden aan het samengevoegde kerkverband. Op 12 mei is er een landelijke viering in Utrecht, waarvoor je je aan kunt melden.

In Arnhem was er vooruitlopend op de fusie een gesprek tussen afvaardigingen van Koepelkerk en Kruiskerk. We willen dit heugelijke historische moment samen niet ongemerkt voorbij laten gaan. We lazen met elkaar Psalm 133 en wensten elkaar toe dat de verbinding tussen onze kerkgenootschappen tot zegen en vruchtbare bloei mag leiden.

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation