Hoe GROEN is de Bijbel?

Hoe GROEN is de Bijbel?

Groen is de kleur van het voorjaar. Ook de kleur die staat voor Bio, voor Natuurlijk, voor Gezond Klimaat. Je kunt onze tijd een tijd van verlangen naar groen noemen. We willen vergroenen, verduurzamen. Groen als antwoord op de klimaatverandering die het leven op aarde bedreigt. De aandacht voor groen is er ook in de kerk. Sinds een aantal jaren bestaat er een Groene Bijbel. En de Micha zondag kun je een groene zondag noemen. En kerken kunnen het label Groene Kerk krijgen als ze maatregelen nemen om te verduurzamen. Bij de ingang van de Kruiskerk is het logo aangebracht: ‘Groene Kerk’.

In een drietal avonden willen we in het Leerhuis de vraag bespreken of de bijbel inhoudelijk een groen boek is? Welke visie komen we in de bijbel tegen als het gaat om de onderhouding van de aarde? Wat is de rol van de mens in de schepping? Heeft de aarde, ook los van de mens, betekenis voor de Schepper, en zo ja wat betekent dat voor de omgang met de aarde door ons mensen? Het doel van het Leerhuis is om te ontdekken wat de bijbel ons leert over verduurzamen. We willen oog krijgen voor het ecologisch beeld dat de bijbel schetst met betrekking tot de schepping.

De globale opzet van de avonden is als volgt: na een inleiding gevolgd door een korte plenaire bespreking nemen we een bijbelgedeelte ter hand waarbij we in groepjes elkaar de vraag stellen: hoe lees je dit gedeelte? We bespreken daarna plenair het gedeelte. We sluiten af met een vraag, een stelling of een cartoon. We nemen ook een opdracht mee naar huis.

Hopelijk daagt dit alles u en jou uit om mee te doen!

Deze Leerhuis-avonden wordt verzorgd door ds Rien Vrijhof.
We komen bij elkaar in de Kruiskerk van 20 tot 22 uur op de maandagen: 8, 15 en 22 mei.

Opgeven kan tot 5 mei bij Aike Hilvers op het volgende e-mailadres: leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl.
Telefonisch aanmelden kan ook via Aike Hilvers (+31 26 4432002).
De kosten voor de drie avonden zijn € 5 per persoon ter dekking van de onkosten.

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation