Tim Keller: in gesprek met tijdgenoten

Tim Keller: in gesprek met tijdgenoten

Op 19 mei van dit jaar overleed op 72 jarige leeftijd de bekende Amerikaanse theoloog en predikant Tim Keller. Ook in ons land was hij een bekende voorganger geworden. In het blad De Nieuwe Koers verscheen jarenlang elke maand de tekst van een preek van hem. Wat maakte deze predikant tot zo’n inspirerende figuur niet alleen in hartje New York maar ook ver daarbuiten?

LEERHUIS seizoen 2023/2024

Tim Keller stichtte begin jaren 90 van de vorige eeuw in Manhattan (New York) de Redeemer Church, een gereformeerde kerk. Het was zijn roeping om midden in de hedendaagse cultuur de boodschap van het Jezus Christus te brengen. Hij wilde met een bijbelse prediking, gebracht in eigentijdse taal, het geloofsgesprek aangaan met mensen die ondergedompeld waren in de moderne cultuur. In zijn preken bracht hij die cultuur ter sprake, liet hij de rafelranden ervan zien, de onopgeloste vragen, de verborgen drijfveren en angsten. Hij liet zien welke bevrijding het evangelie te bieden heeft voor sceptische mensen.

Kerk voor de stad

Tim Keller deed meer dan alleen preken. Hij wilde er zijn met zijn kerk voor de stad. Hij zette een uitgebreid sociaal (diaconaal) programma op, waarin ook andere kerken participeerden. In 3 avonden Leerhuis willen we ontdekken wie Tim Keller was, waar hij voor stond, hoe hij zijn missie gestalte gaf. We willen voor ogen krijgen wat de aanpak van Tim Keller betekent voor ons, in onze West Europese samenleving. We zullen enkele teksten van hem lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Het is de bedoeling dat we twee kleine boekjes van hem aanschaffen (zal ongeveer 15 euro kosten). Na aanmelding krijg je hierover bericht. Hopelijk daagt dit alles u en jou uit om je aan te melden! Van harte welkom!

Aanmelden

De avonden worden verzorgd door ds Rien Vrijhof. in de Kruiskerk, van 8 tot 10 uur. Het zullen maandagavonden zijn op de data: 25 september, 2 en 9 oktober.

Opgeven kan bij Aike Hilvers op het volgende e-mailadres: leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl.

Telefonisch aanmelden kan ook: Aike Hilvers | +31 26 4432002.

De kosten voor de drie avonden zijn € 5 per persoon (zonder de boekjes) ter dekking van de onkosten.

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation