Kinderbijbelklas

Voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs is er regelmatig kinderbijbelklas tijdens de ochtenddienst. De kinderbijbelklassen zijn opgedeeld in twee groepen, groep 1-4 (onderbouw) en groep 5-8 (bovenbouw)

Vanwege het grote aantal kinderen kunnen al deze groepen niet tegelijkertijd naar de kinderbijbelklas. 

Daarom gaan deze groepen om de beurt naar de bijbelklas, de ene week groep 1-4, de andere week groep 5-8. Op de website achter de inlog is een rooster te vinden. Tevens zou de groep die aan de beurt is vermeld moeten staan bij de aankondiging van de diensten. 

Mochten er afwijkingen zijn dan worden die gemeld in de nieuwsberichten.

Achter de Koepel

De kinderen gaan vlak voor de preek de kerk uit en lopen onder begeleiding van de leiders naar het gebouw Achter de Koepel. Ook kinderen met een beperking zijn van harte welkom in de kinderbijbelklassen. De leiders vinden het fijn als ouders een eventuele beperking van hun kind bij hen of de coördinator melden.

Rooster en Programma Kinderbijbelklas

Tijdens de bijbelklas wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld waarover met de kinderen doorgepraat wordt. Ook wordt met de kinderen gebeden en gezongen. Vaak gaan we een knutselwerkje maken of doen we een spel dat over het bijbelthema gaat. Na afloop van de kerkdienst kunnen de ouders hun kinderen ophalen bij de ingang van Achter de Koepel.

Contact Kinderbijbelklassen

Suze Kuiper: b.ven87@upcmail.nl | Betsy Meems: betsymeems@gmail.com

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation