Psalm 27 Nederlands

Psalm 27:10

Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten,

toch neemt de Here mij aan.

Toelichting op het kunstwerk

Dit beeld is gebaseerd op het verhaal van iemand die geadopteerd is. Het afgestaan zijn heeft diepe impact gemaakt. Het gaf angst om afgewezen te worden en het gevoel van niet goed genoeg te zijn. De woorden van de psalmdichter zijn hierin helend gebleken. God neemt ons aan. Ongeacht onze achtergrond of prestaties. Deze verbondenheid, gehechtheid, geeft ruimte om ook in relatie tot anderen te staan. – Jedi Noordegraaf

Wanneer ben jij in de steek gelaten?

Sommige pijn zien we liever niet onder ogen. Kan het zo zijn dat aanvaarding van wat jou is aangedaan eerst nodig is voordat je daarbij volledig heling kunt ervaren? Ken je dat: dat je verdwalen moest voordat je uiteindelijk iemand om de weg vroeg. Dat je pas thuiskwam toen je je ontheemde staat toegaf. Of dat nieuwe verbinding ontstond nadat je jouw eenzaamheid en verlatenheid durfde te erkennen. Verlatingsangst is iets naars waar veel mensen de confrontatie mee hebben aan te gaan. Het vergt moed om eerlijk toe te geven dat je… verdwaald, ontheemd, verlaten, verweesd bent. Maar gelukkig ligt er heling in het verschiet. Daarom bij deze psalm de uitdagende vraag: wanneer ben jij in de steek gelaten?

Psalm 27

Van David.

De HEER is mijn licht, mijn behoud,

wie zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig,

voor wie zou ik bang zijn?

Kwaadwilligen kwamen op mij af

om mij levend te verslinden,

mijn vijanden belaagden mij,

maar zij struikelden, zij vielen.

Al trok een leger tegen mij op,

mijn hart zou onbevreesd zijn,

al woedde er een oorlog tegen mij,

nog zou ik mij veilig weten.

Ik vraag aan de HEER één ding,

het enige wat ik verlang:

wonen in het huis van de HEER

alle dagen van mijn leven,

om de liefde van de HEER te aanschouwen,

Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Hij laat mij schuilen onder zijn dak

op de dag van het kwaad,

Hij verbergt mij veilig in zijn tent,

Hij tilt mij hoog op een rots.

Daarom heft zich mijn hoofd

fier boven de vijanden rondom mij,

ik wil offers brengen in zijn tent,

Hem juichend offers brengen,

ik wil zingen en spelen voor de HEER.

Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,

wees genadig en antwoord mij.

Mijn hart zegt U na:

‘Zoek mijn nabijheid!’

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

verberg uw gelaat niet voor mij,

wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,

verstoot mij niet, verlaat mij niet,

God, mijn behoud.

Al verlaten mij vader en moeder,

de HEER neemt mij liefdevol aan.

Wijs mij uw weg, HEER,

leid mij op een effen pad,

bescherm mij tegen mijn vijanden,

lever mij niet uit aan mijn belagers.

Valse getuigen staan tegen mij op

en dreigen met geweld.

Mag ik niet verwachten

de goedheid van de HEER te zien

in het land van de levenden?

Wacht op de HEER,

wees dapper en vastberaden,

ja, wacht op de HEER.

Naar het overzicht

De werken van Jedi Noordegraaf zijn te koop via de webshop van www.studiovandaar.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation