Psalm 51 Nederlands

Psalm 51:19

Het offer voor God is een gebroken geest;

een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.

Toelichting op het kunstwerk

Deze psalm is een boetepsalm. Een fragment van deze psalm wordt volgens de regel van Benedictus elke morgen door monniken gezongen: ‘Heer, open mijn lippen en mijn mond zal Uw lof verkondigen’. Die lof wordt verkondigd uit een plaats van (herstel van) gebrokenheid. Het gebroken hart komt in de psalm voor, maar refereert ook aan het Bijbelboek Jeremia. Wie zijn hart vernedert, gebroken en vermorzeld openhoudt voor God, die kan onmogelijk door God worden afgewezen. Inspiratie voor het beeld kwam ook van Ba’al Sjem Tov (een Poolse rabbijn): ‘Breek je hart, dan vind je het wel’. – Jedi Noordegraaf

Waar heb jij berouw over?

Het is voor ons mensen vaak lastig om eerlijk met onze fouten of tekortkomingen naar buiten te komen. Door, letterlijk of figuurlijk, onder te duiken houden we ons dan liever voor de gek en wanen we onszelf onaantastbaar. Als blijkt dat dat niet houdbaar is kunnen we zo snakken naar liefde en genade. Stel: er is iets gebeurd en jij schaamt je kapot. Durf je dan met jouw waarheid naar buiten te komen en kun je ook geloven dat er voldoende genadige ogen beschikbaar zijn? In onze kerk geloven we dat er een God is met een onbeperkt liefdevolle blik. Een God waar we met alles terechtkunnen en die ons bij ons falen de broodnodige ontspanning wil geven. Niets menselijks is mensen vreemd. Als deze dingen ook voor jou gelden, waar heb jij dan werkelijk berouw over?

Psalm 51

Voor de koorleider. Een psalm van David,

toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.

Wees mij genadig, God, in uw trouw,

U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,

was mij schoon van alle schuld,

reinig mij van mijn zonden.

Ik ken mijn wandaden,

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,

tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd,

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn

en uw oordeel zuiver.

Ik was al schuldig toen ik werd geboren,

al zondig toen mijn moeder mij ontving,

maar U wilt dat waarheid mij vervult,

U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein,

was mij en ik word witter dan sneeuw.

Laat mij vreugde en blijdschap horen:

U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.

Sluit uw ogen voor mijn zonden

en doe heel mijn schuld teniet.

Schep, o God, een zuiver hart in mij,

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

verban mij niet uit uw nabijheid,

neem uw heilige geest niet van mij weg.

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,

de kracht van een sterke geest.

Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,

en zullen zondaars terugkeren tot U.

U bent de God die mij redt,

bevrijd mij, God, van de dreigende dood,

en ik zal juichen om uw gerechtigheid.

Ontsluit mijn lippen, Heer,

en mijn mond zal uw lof verkondigen.

U wilt van mij geen offerdieren,

in brandoffers schept U geen behagen.

Het offer voor God is een gebroken geest;

een gebroken en verbrijzeld hart

zult U, God, niet verachten.

Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,

bouw de muren van Jeruzalem weer op.

Dan zult U de juiste offers aanvaarden,

offers in hun geheel verbrand,

dan legt men stieren op uw altaar.

Naar het overzicht

De werken van Jedi Noordegraaf zijn te koop via de webshop van www.studiovandaar.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation