Psalm 56 Nederlands

Psalm 56:9

Mijn omzwervingen hebt U opgetekend,

vang mijn tranen op in Uw kruik.

Staat het niet alles in Uw boek?

Toelichting op het kunstwerk

Tranenkruik. God heeft een tranenkruik. Het is een beeld om even stil bij te worden. Dat God iemand is aan wie we kunnen vragen om onze tranen op te vangen. Dat God iemand is voor wie onze tranen ertoe doen. Dat Hij onze tranen bewaart, voor later. Onze rouw, ons verdriet, onze onmacht – ze mogen er zijn. We hoeven onze tranen dus niet uit de weg te gaan, maar laat ze toe. In het vertrouwen dat ze worden gezien. Dat er een plek is waar ze worden bewaard. Juist die erkenning schept ruimte voor nieuwe levenskracht. – Jedi Noordegraaf

Waar moet jij om huilen?

In het leven hebben we allemaal om te gaan met verlieservaringen en rouw. Dat geldt wanneer een geliefde uit ons leven is verdwenen evengoed als voor de Arnhemse dakloze die zijn huis kwijt is geraakt. Kunnen wij hierin naast elkaar staan en is er ook iets groters beschikbaar dat ons troost biedt? Over rouw zeggen we tegenwoordig dat het niet iets is dat je hebt te verwerken. Beter spreken we over het aanvaarden van je rouw en het een plek geven van je verlies. Ieder doet deze dingen op zijn of haar eigen manier en daarbij is het fijn als je in je verdriet niet alleen bent. In welk verdriet wil jij graag gezien en erkend worden?

Psalm 56

Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte.

Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen.

Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij,

de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.

Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag,

en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.

In mijn bangste uur vertrouw ik op U.

Op God, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een sterveling mij aandoen?

Hun woorden krenken mij de hele dag,

tegen mij zijn hun boze plannen gericht.

Ze wachten hun kans af

en bespieden mijn gangen,

loerend op mijn leven.

Gaan zij hun straf ontlopen?

Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer!

Mijn omzwervingen hebt U opgetekend,

vang mijn tranen op in uw kruik.

Staat het niet alles in uw boek?

In het uur dat ik U aanroep wijken mijn vijanden,

want dit weet ik: God staat mij terzijde.

Op God, wiens woord ik prijs,

op de HEER, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, angst ken ik niet,

wat kan een mens mij aandoen?

Aan U, God, heb ik geloften gedaan,

met dankoffers wil ik U betalen,

U hebt mijn leven aan de dood ontrukt,

mijn voet voor struikelen behoed.

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede

in het licht van het leven.

Naar het overzicht

De werken van Jedi Noordegraaf zijn te koop via de webshop van www.studiovandaar.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation