Arnhem en Oranje 750

In april 1983 vindt in de benedenzaal van de Koepelkerk de tentoonstelling Arnhem, Gelre en Oranje, door de tijden heen plaats.

Vele schilderijen, gravures, handgeschreven documenH ten, penningen en gebruiksvoor1 werpen die betrekking hebben op il de relatie Gelderland en Oranje.

Medewerking Koninklijk Huis

Dit alles dank zij de medewerking van het Koninklijk Huis Archief, de Rijksvoorlichtingsdienst, musea en andere instellingen en enkele particuliere verzamelaars uit Gelderland die waardevolle zaken uit hun collectie tijdelijk  hebben afgestaan. Totale waarde van het tentoongestelde: een slordige miljoen gulden (Reden waarom de Koepelkerk dag en nacht zwaar bewaakt wordt).

750-jarig bestaan stad Arnhem

Met het oog op het 750-jarig bestaan van de stad Arnhem was aanvankelijk aan een algemene expositie gedacht maar die bleek niet haalbaar. Binnen de plaatselijke afdeling van het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) rijpte toen het idee om iets te doen aan de Gelderse band met de Oranjes, eigenlijk mede als reactie op de Karl Marx-tentoonstelling, die eveneens in.Arnhem werd gep houden. En zo werd de stichting Arnhem-Gelre & Oranje in het leven geroepen, die onder auspiciën staat van- de Culturele commissie Koepelkerk, het Oranjecomité afdeling Arnhem en het GPV afdeling Arnhem. Dank zij de medewerking van diverse deskundigen op Oranje(tentoonstellingen)gebied kon de hele zaak in een uitzonderlijk vlot tempo, een kleine vier maanden, worden voorbereid.

De (breed opgezette) tentoonstelling begint in het heden en gaat terug naar het verleden: prins Willem van Oranje. Afgezien van de vele foto”s, schilderijen, oorkondes en officiële stukken zijn er van elke vorst wel één of meer, al dan niet typisch Gelderse, bijzonderheden te zien.

Wassenbeeld koningin Wilhelmina

Zo is er een dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard en een oorkonde van de aanbieding van een gedicht door de Provinciale Gelderschen Oranjebond voor de 18e verjaardag van prinses Juliana. Absolute topper van de hele tentoonstelling. Eén van de vele authentieke prenten: ”t Oude Loo in Apeldoorn (1729). tentoonstelling is het wassenbeeld van koningin Wilhelmina, beschikbaar gesteld door Madame Tussaud in Amsterdam.

Een zilveren veldfles, met initiaal van koning Willem III, vertegenwoordigt een waarde van zo’n tien mille. Er zijn trouwens nog meer persoonlijke eigendommen van hem te bezichtigen: een beremuts, die hij droeg als luitenant der grenadiers, een tabakszak, schermhandschoenen en een geldbeurs. Koning Willem III had om meer redenen een speciale band met Gelderland. Een daarvan was dat hij persoonlijk de reddende hand heeft uitgestoken bij verschillende overstromingen in deze provincie. (De Maas, Waal en IJssel traden toen nogal eens buiten hun oevers).

Koning Willem II nam deel in de geldlening t.b.v. de postwagenonderneming van A. F. Bouricius te Arnhem; de officiële stukken daarvan liggen ter inzage.

De tentoonstelling werd georganiseerd door Jan van der Jagt, Joop van Maaren, Anton Gouman, Henk Krol en Chris Pronk.

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation