Gebedskamer

Welkom in de gebedskamer van de Koepelkerk

Deze kamer is bedoeld om te vullen met personen, zaken en situaties om voor te bidden. Wij geloven in een persoonlijke God waar we alles tegen kunnen zeggen en die we alles kunnen vragen. Onze Heer wil graag dat we bidden en wijzelf hebben het zo nodig. In tijden van kracht en in tijden van kwetsbaarheid. Naar aanleiding van het coronavirus en de crisis in ons land beseffen we eens te meer onze afhankelijkheid. We zijn afhankelijk en tegelijk ook verwachtingsvol. We vertrouwen op onze Heer, dat Hij ons zal leiden en troosten.

Deze Gebedskamer is een plek waar we veel en actuele zaken kunnen vinden en plaatsen. Regelmatig zullen wij deze kamer van nieuwe dingen voorzien en iedereen is uitgenodigd hier zijn of haar punten van voorbede of dankzegging door te geven.

Heeft u of heb jij iets waarvoor we kunnen bidden?

Laat het weten via: Wim Bos

Bid en dank je met ons mee?

Gebed in verband met het coronavirus

Geestelijk welzijn

 • Laten we bidden voor het geestelijk welzijn van de mensen om ons heen. Voor rust en vertrouwen en het besef van Gods aanwezigheid bij lijdende mensen
 • Laten we bidden voor vertrouwen bij ons als gelovigen, dat God met zijn Geest werkt en over ons waakt, dat Hij ons ziet en hoort en herstel geeft op zijn manier en tijd
 • Laten we bidden dat mensen hun zwakte durven tonen wanneer zij bang of verdrietig zijn, misschien wel omdat juist dan en daarin ruimte is om genade en hoop te ervaren
 • Laten we bidden om wijsheid in onze onderlinge omgang, dat we ruimte bieden aan het verschillend ervaren en ondergaan van moeilijke dingen
 • Laten we bidden om heling van gebroken en geteisterde zielen, en herstel waar we misschien allemaal naar snakken
 • Laten we bidden voor Goddelijke kracht, in het lijden dat we om ons heen zien of het lijden dat wijzelf ervaren
 • Laten we bidden voor geduld en kracht, zodat we kunnen dragen dat wat we hebben te dragen
 • Laten we danken dat God er ook is achter onze voordeur, of in onze slaapkamer, daar waar Hij ons ziet in het stille verdriet als we dat hebben, dat onze tranen geteld zijn
 • Laten we danken voor de heling die er is en dat er een andere tijd gaat komen

Wereldwijd

 • Laten we bidden of God een doorbraak wil geven in deze wereldwijde crisis, zodanig dat het lijden snel stopt
 • Laten we bidden voor leiders wereldwijd dat ze goede beslissingen nemen en goed samenwerken, dat zij niet hun eigen agenda volgen, maar het belang van hun maatschappij waarin ze leven dienen
 • Laten we bidden voor stad- en landgenoten die vanwege lock-down elders niet naar huis kunnen reizen
 • Laten we bidden voor vluchtelingen bijvoorbeeld die in Griekenland in kampen verblijven, waar dreiging van het virus heerst

Zieken, ouderen, risicogroepen

 • Laten we bidden voor hen die ziek zijn geworden, voor genezing en geduld, voor rust in spannende tijden
 • Laten we bidden voor de thuiszitters en ook voor hen die in zorginstellingen en gevangenissen geen bezoek ontvangen
 • Laten we bidden voor kinderen in kwetsbare situaties. In sommige Arnhemse gezinnen is het helaas niet veilig. De kinderen daar zitten er nu meer in dan normaal
 • Laten we bidden dat mensen de kracht krijgen om goed met elkaar om te gaan, voor geduld en liefde op plekken waar onvrede heerst en huiselijk geweld dreigt
 • Laten we bidden voor de ouderen om ons heen, dat ze gezien en gehoord worden, dat wij allemaal hen ook zien en horen ondanks de barrières die er zijn in contact
 • Laten we bidden voor mensen in de psychiatrie en de ex-psychiatrische patiënten. Aandacht, opvang en dagbesteding valt weg, voor heling en dat ze er goed doorheen komen
 • Laten we bidden voor gevangenen, ook in het buitenland, voor bescherming en medische zorg

Gezondheidszorg

 • Laten we danken voor alle voorbereidingen die getroffen zijn door ziekenhuizen in het uitbreiden van de IC’s en bidden dat dat de komende week voldoende mag blijken
 • Laten we danken voor kennis en technische mogelijkheden in onze ziekenhuizen
 • Laten we danken voor wetenschappelijke inzichten waar we tijdens deze pandemie profijt van hebben, vergeleken met andere tijdperken weten we nu bijvoorbeeld best veel over infectieziekten en de menselijke psyche
 • Laten we bidden voor wetenschappers en medici die werken aan medicijnen, voor oplossingen en goede samenwerkingen
 • Laten we bidden voor verpleegkundigen en mensen in de zorg die bang of bezorgd zijn, voor rust en vertrouwen, voor oplossingen bij waar ze tegenaan lopen
 • Laten we bidden voor dillema’s in verpleegtehuizen, voor keuzes die te maken hebben met risico’s en menselijkheid, voor terminale en pre-terminale patiënten
 • Laten we bidden voor huisartsen en ziekenhuispersoneel, dat de werkdruk te hanteren is, dat zij zelf niet ziek worden
 • Laten we danken voor deze mensen, voor hun gedrevenheid en liefde en voor de hoge kwaliteit van zorg in ons land

Overheid

 • Laten we bidden voor onze overheid, in land en stad: dat zij wijsheid en inzicht ontvangen bij de te nemen besluiten
 • Laten we danken voor bestuurders en deskundigen: voor hun betrokkenheid en voor de extra inspanning die zij leveren
 • Laten we danken voor het land waarin we leven, we zijn kwetsbaar maar hebben ook ontzettend veel mogelijkheden
 • Laten we bidden voor onszelf en voor anderen als we weerstand ervaren bij het opvolgen van de richtlijnen, dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen

Onderwijs en kinderen

 • Laten we bidden voor vaders en moeders voor geduld thuis nu de kinderen ook ontregeld zijn
 • Laten we bidden speciaal voor de situaties thuis waar het extra kwetsbaar is: voor onderlinge liefde, voor aandacht en bescherming voor kinderen, voor geduld met elkaar
 • Laten we bidden en danken voor creatieve oplossingen, technische mogelijkheden en de liefdevolle zorg op scholen
 • Laten we bidden voor het onderwijs: dat het ondanks alle aanpassingen gaat werken en dat onderwijzers en kinderen het goed hebben
 • Laten we danken voor ouders die oplossingen hebben gevonden bij het combineren van werk en thuisonderwijs

Helpende handen

 • Laten we danken voor alles wat loskomt in de samenleving, voor saamhorigheid, voor initiatieven voor burenhulp die ontstaan in onze wijken en in de dorpen rond Arnhem
 • Laten we bidden dat we mogen ontdekken waar we hulp kunnen bieden en dat we zelf ook op tijd hulp durven vragen
 • Laten we danken voor al die barmhartige mensen die spontaan hulp aanbieden aan bekenden en vreemden

Financiële zorgen

 • Laten we bidden voor ondernemers, zzp’ers en andere werkenden die bang zijn hun inkomstenbronnen kwijt te raken
 • Laten we bidden om veerkracht en creativiteit bij de economische en financiële problemen die ons wachten

Onze harten

 • Laten we bidden voor vrede in harten van al die mensen die bang of bezorgd zijn
 • Laten we bidden voor ontspanning, te veel bezig zijn met nieuwsberichten werkt als suiker voor onze geest
 • Laten we bidden om inkeer als dat nodig is en vragen wat we mogen leren in deze bijzondere vastenperiode
 • Laten we danken voor tijd met elkaar, tijd voor bezinning en rust in onze doorgaans haastige wereld
 • Laten we bidden en danken voor mogelijkheden om te waarderen dat wat echt belangrijk is in het leven

Heeft u of heb jij iets waarvoor we kunnen bidden?

Laat het weten via: Wim Bos

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation