Inventarisatie kerkelijke bijdrage 2022

De afgelopen jaren is er meer aandacht geschonken aan het geefbeleid in onze gemeente. Dit heeft verschillende positieve resultaten opgeleverd. Er is met veel gemeenteleden contact geweest, ook doordat wijkouderlingen en leden van de commissie van beheer veel mensen persoonlijk hebben gesproken (en dan niet alleen over hun kerkelijke bijdrage). Het geefbeleid van onze gemeente heeft zich daardoor positief ontwikkeld, daar zijn we heel blij mee. Bijkomend effect was dat het ook heeft geholpen ons adressenbestand te verbeteren.

Met de kerkelijke bijdrages die worden overgemaakt kunnen de normale kosten van de kerk zoals traktementen/salarissen, gebouwkosten en kerkelijk afdrachten goed betaald worden. Ook diverse investeringen konden recent plaatsvinden, zoals het vernieuwen van de website, de kerkbankbekleding en de audiovisuele installatie. Wel blijft het van belang dat ieder kerklid zijn/haar kerkelijke bijdrage blijft geven naar draagkracht en persoonlijke situatie zodat naast de huidige kosten bijvoorbeeld ook de kosten gedekt kunnen worden van de extra dominee waar op dit moment naar gezocht wordt.

Wij willen voor het jaar 2022 graag inventariseren wat de omvang van de kerkelijke bijdrage zal zijn. Hiervoor willen wij u vragen om via de volgende link een formulier in te vullen met uw gegevens en het bedrag dat u denkt te gaan overmaken (via een overschrijving of via een automatische incasso). Graag het formulier voor 17 december 2021 invullen en versturen.

Bid je mee?

Meld je aan voor het stadsgebed en kom op de mailinglijst en ontvang eens per maand een e-mail met de gebedspunten voor de komende periode. Zo kan jij, je gezin, je gebedsgroep of je kring, altijd betrokken meebidden.

Nu aanmelden
© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation